แถลงผลวิจัยธุรกิจขายตรง

เพิ่มเติม Link : MLMPRESS
เพิ่มเติม Link : Propertytoday

รายการ Lightning Talk
ทางช่อง 3 SD

 เพิ่มเติม Link: saisawankhayanyingSAB ร่วมแถลงข่าวในงาน
เสวนาวิชาการ“คนไทยอ่านอะไร”

เพิ่มเติม Link: prachachat
เพิ่มเติม Link: Youtube
เพิ่มเติม Link: siamrath

SAB ร่วมแถลงผลวิจัย
“การปฏิรูปสลากกินแบ่งรัฐบาล”

เพิ่มเติม Link: naewna
เพิ่มเติม Link: matichon


SAB ร่วมแถลงผลวิจัย
“พนันบอลนักเรียน”

SAB ร่วมรายการ BUSINESS TALKS 
หัวข้อสนทนาจากผลการสำรวจ
“พนันบอล”

SAB อบรมความรู้ด้านการเก็บข้อมูล
ให้เครือข่ายวิชาการ

SAB เข้าร่วมอบรมความรู้
การปฏิรูปสลากกินแบ่ง

SAB ร่วมประชุมเครือข่ายงานวิชาการ